Influence of nanostructures systems of «chitosan-gold nanoparticles», «chitosan-apitoxin-gold nanoparticles» on the structure and mass of the tumor, peroxidation of lipids and functional state of rats having RS-1 tumor

V.N. Dydykina, Yu.D. Eremina, A.S. Koryagin, V.P. Smirnov, L.A. Smirnova
Keywords: nanostructured system, chitosan-bee venom-gold nanoparticles, gold nanoparticles of chitosan, tumor PC-1.
Medicinskij al'manah, 2016, issue 2, pages 133-137.

The purpose of this research is the study of anti-tumor efficacy of nanostructured systems, «chitosan-gold nanoparticles», «chitosan-bee venom-gold nanoparticles» аnalysis morphological changes and growth of tumor tissue, as well as the study of properties of adaptogenic and prooxidant properties of nanosystems in laboratory animals with transplanted tumors RS strain -1.As a result of studying of histological sections of tumor tissue, determining tumor mass, the activity of free radical oxidation in plasma and tumor tissue, the values of leukocyte formula and leukocyte coefficient shows antitumor, prooxidant and adaptogenic effectiveness of nanostructured systems.

1. Koryagin A.S., Erofeeva E.A., Aleksandrova O.I. Adaptogennye svoystva
pchelinogo yada pri deystvii eksperimental'nykh faktorov razlichnoy prirody.
Vestnik NNGU. 2007. № 3. S. 113-115.
2. Krylov V.N. Pcheliniy yad. Svoystva, poluchenie, primenenie: nauchnospravochnoe
izdanie. N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 1995. 224 s.
3. Soman N.R., Baldwin S.L., Hu G. еt al. Schlesinger Molecularly targeted
nanocarriers deliver the cytolytic peptide melittin specifically to tumor cells in mice,
reducing tumor growth. Journal of Chinical Investigation. 2009. № 119 (9).
Р. 2830-2842.
4. Khitin i khitozan. Poluchenie, svoystva i primenenie / pod red. K.G. Skryabina,
G.A. Vikhorevoy, V.P. Varlamova. M.: Nauka, 2002. 141 s.
5. Ravi Kumar M.N.V., Muzzarelli R.A.A., Muzzarelli C. et al. Chitosan Chemistry
and Pharmaceutical Perspectives. Chem. Rev. 2004. № 104. Р. 6017-6084.
6. Koryagin A.S., Erofeeva E.A., Yakimovich N.O. i dr. Analiz antioksidantnykh
svoystv khitozana i ego oligopolimerov. Byull. eksper. biologii i biomediciny.
2006. Т. 142. № 10. S. 444-446.
7. Khlebcov B.N. Plazmenno-rezonansnye nanochasticy dlya biomedicinskikh
prilozheniy: Avtoref. diss. … dok. fiz.-mat. nauk. Saratov, 2010. 48 s.
8. Yakimovich N.O., Erofeeva E.A., Aleksandrova E.A. i dr. antioksidantnye
svoystva nanochastic zolota v usloviyakh normy i deystviya ioniziruyuschey
radiacii. Vestnik NNGU. 2006. № 1 (5). S. 60-68.
9. Yakimovich N.O. Sintez i svoystva polimernykh nanokompozitov na osnove
metakrilatov i khitozana, soderzhaschikh nanochasticy zolota, i organoneoganicheskikh
kompozitov na osnove poli (titanoksida): Avtoref. diss. …
kand. khim. nauk. N. Novgorod, 2008. 28 s.
10.Dymkan L.A., Khlebcov N.G. Zolotye nanochasticy v biologii i medicine:
dostizheniya poslednikh let i perspektivy. Acta naturae. 2011. T. 3. № 2 (9).
S. 3-58.
11. Avtandilov G.G. Medicinskaya morfometriya. Rukovodstvo. M.: Medicina,
1990. 384 s.
12. Kozinets G.I., Makarov V.I. Issledovanie sistemy krovi v klinicheskoy praktike.
M.: Triada, 1998. 480 s.
13. Garkavi L.Kh. Aktivacionnaya terapiya. R. n/D.: Izd-vo Rostovskogo
universiteta, 2006. 256 s.
14.Volchegorskiy I.A., Nalimov A.G., Yarovinskiy B.G., Lifshic R.I. Sopostavlenie
razlichnykh podkhodov k opredeleniyu produktov POL v geptanizopropanol'nykh
ekstraktakh krovi. Voprosy med. khimii. 1989. № 1.
S. 127-131.
15. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika. M.: Praktika, 1999. 459 s.
16. Rukovodstvo po patologoanatomicheskoy diagnostike opukholey
cheloveka / pod red. N.A. Kraevskogo, A.V. Smol'yaninova, D.S. Sarkisova.
3-e izd. M.: Medicina, 1982, S. 170-171.
17. Koryagin A.S., Mochalova A.E., Salomatina E. V. et al. Adaptogenic effects of
chitosan-gold nanocomposites under simulated hypoxic conditions. Inorganic
Materials Applied Research. 2013. № 4 (2). Р. 127-130.

V.N. Dydykina, Yu.D. Eremina, A.S. Koryagin, V.P. Smirnov, L.A. Smirnova Influence of nanostructures systems of «chitosan-gold nanoparticles», «chitosan-apitoxin-gold nanoparticles» on the structure and mass of the tumor, peroxidation of lipids and functional state of rats having RS-1 tumor. Medicinskij al'manah 2016; (2): 133–137, http://dx.doi.org/10.21145/2499-9954-2016-2-133-137