Issue 2 (2015)

A.A. Izmailov, L.Z. Akhmadishina, S.M. Izmailova, T.V. Viktorova
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 58-60.
V.N. Pavlov, A.A. Izmaylov, I.I. Muratov, L.M. Kutliyarov, M.F. Urmantsev, A.O. Papoyan, V.V. Kudryashov
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 72-73.
G.N. Alekseeva, L.I. Gurina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 42-45.
K.M. Nyushko, B.Ya. Alekseev, A.D. Kaprin
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 53-57.
Laparoscopic renal resection with the use of radiofrequency thermoablation: remote oncological and functional results
B.Ya. Alekseev, A.N. Andrianov, A.S. Kalpinsky, K.M. Nyushko, N.V. Vorobyev, M.P. Golovashchenko, A.D. Kaprin
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 35-41.
V.A. Atduev, M.B. Dyrdik, D.V. Abramov, D.S. Ledyaev, I.V. Yudeev, I.S. Shevelev, O.A. Bochkareva
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 48-52.
V.A. Atduev, Yu.O. Lyubarskaya, D.S. Ledyaev, V.E. Gasrataliev
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 64-67.
E.A. Usynin, E.G. Grigoryev, E.M. Slonimskaya, L.V. Spirina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 61-63.
V.N. Dubrovin, A.V. Egoshin, Ya.A. Furman, A.A. Rozhentsov, R.I. Eruslanov
Medicinskij al'manah, 2015, issue 2, pages 45-47.