Issue 4 (2016)

D.D. Zhiltsov, M.V. Ryazanov, S.A. Fedorov, O.I. Demarin, F.S. Khodzhaev
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 65-67.
A.P. Medvedev, M.V. Ryazanov, O.I. Demarin, S.V. Nemirova, A.Ya. Kosonogov, Yu.A. Sobolev, K.A. Kosonogov, N.L. Blagodatkina, E.N. Zemskova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 83-86.
E.M. Katsubo, A.Ya. Kosonogov, K.A. Kosonogov, A.V. Nikolsky
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 52-55.
M.V. Ryazanov, F.S. Khodzhaev, O.I. Demarin, V.E. Vaikin, D.D. Zhiltsov, N.L. Shibanov, A.P. Medvedev
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 62-64.
S.V. Nemirova, A.Ya. Kosonogov, E.B. Shakhov, A.V. Nikolsky, K.A. Kosonogov, A.B. Zheleznov, O.N. Zhekhov, A.A. Kurnikova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 79-83.
Progression of paroxismal form of atrium fibrillation
A.A. Simonyan, V.N. Kolesnikov, L.I. Vilensky, Yu.S. Krivosheev, D.I. Bashta, M.Yu. Gatilo, K. V. Modnikov, A.B. Romanov
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 48-51.
A.G. Yambatrov, V.Yu. Kashin, T.N. Ermolaeva, A.N. Voronin
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 60-62.
N.A. Trofimov, A.P. Medvedev, T.N. Mizurova, A.G. Dragunov, V.A. Kichigin, A.Yu. Eldyrev, A.V. Orlova, D.D. Zhiltsov, O.I. Demarin
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 68-73.
A.Ya. Kosonogov, K.A. Kosonogov, A.V. Nikolsky, E.M. Katsubo, S.M. Demchenkov, N.Yu. Lobanova, D.V. Petrov
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 87-89.
O.B. Sapelnikov, Yu.A. Shuvalova, D.I. Cherkashin, A.A. Krupnov, R.S. Akchurin
Medicinskij al'manah, 2016, issue 4, pages 56-59.