Issue 4 (2015)

E.M. Iutinsky, S.A. Dvoryansky, Kh.M. Klemente Apumaita, S.M. Pshenitsyna, N.N. Nikishov, I.V. Zelenskaya
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 45-48.
A.G. Filinov, L.B. Bragina, S.A. Galitskaya
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 58-62.
A.V. Mordyk, L.V. Puzyreva, G.A. Valeeva
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 72-75.
N.V. Lazareva, O.V. Bukhanova
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 92-95.
T.M. Motovilova, G.O. Grechkanev, T.S. Kachalina, A.N. Zinovyev, I.V. Ponomareva, M.V. Vakhromova, L.G. Gorshunova, K.I. Stroikova, A.V. Tyunina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 105-107.
O.I. Guseva
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 32-35.
A.V. Tyunina, G.O. Grechkanev, T.M. Motovilova, E.M. Iutinsky, T.A. Boichenko, I.V. Zelenskaya
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 43-45.
O.M. Bezmeltseva, V.I. Tsirkin, S.L. Dmitrieva, O.A. Bratukhina, T.V. Cherepanova, A.A. Kostyaev
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 55-58.
A.Yu. Yakovlev, M.A. Ryabikova, A.N. Yakovleva
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 70-72.
N.A. Zharkin, V.S. Zamaraev, T.N. Savchenko, O.I. Marushkina, Van Nan
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 84-86.
L.V. Borovkova, T.V. Sumina, T.M. Motovilova, V.P. Zamyslova
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 103-104.
Part of electromagnetic therapy in preconception period in reducing reactivation of chlamydial infection in the case of the pregnant and prenatal infection of the newborn
S.A. Dvoryansky, E.M. Iutinsky, S.M. Pshenitsyna, N.N. Nikishov, I.V. Zelenskaya, Kh.M. Klemente Apumaita
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 39-42.
V.I. Tsirkin, M.V. Bysheva, L.V. Chistyakova, S.L. Dmitrieva, T.V. Cherepanova, O.A. Bratukhina, A.A. Kostyaev, A.V. Maryina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 52-55.
M.S. Akulov, N.A. Barkovskaya, V.O. Ershova, N.K. Ryzhova
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 66-70.
T.V. Rumyantseva, N.N. Smirnova
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 79-83.
E.M. Bakuridze, T.A. Fedorova, A.Yu. Danilov, N.N. Nikishov, N.S. Peretyagina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 98-101.
V.S. Popova, S.V. Khlybova, A.V. Gerasimova, V.I. Tsirkin, S.L. Dmitrieva, G.N. Khodyrev
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 49-51.
S.L. Dmitrieva, G.N. Khodyrev, S.V. Khlybova, V.I. Tsirkin
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 62-65.
L.A. Gerilovich, A.T. Egorova, M.I. Bazina, D.A. Maiseenko
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 76-79.
L.V. Borovkova, E.V. Ionova, D.V. Pershin, A.A. Ignatyev
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 96-98.
E.L. Boiko, N.Yu. Sotnikova, A.I. Malyshkina, E.V. Polyubina
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 108-112.
A.I. Malyshkina, O.G. Sitnikova, E.L. Boyko, A.S. Serebrennikov
Medicinskij al'manah, 2015, issue 4, pages 35-38.

Issue 5 (2016)

O.A. Nikolaeva, G.O. Grechkanev, I.I. Nikolaev, A.L. Sorokina
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 45-46.
E.N. Bushkova, E.E. Dushina, A.V. Mariina,V.I. Tsirkin, K.Yu. Anisimov, E.G. Sushkanova, O.A. Bratukhina
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 59-62.
N.A. Aleksandrova, M.I. Zaslavskaya, M.V. Vakhromova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 91-94.
N.V. Lebedeva, Yu.V. Morozova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 42-44.
A.V. Tyunina, G.O. Grechkanev, T.M. Motovilova, T.V. Kotova, N.N. Nikishov, G.E. Anikina
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 72-75.
T.M. Motovilova, T.S. Kachalina, G.O. Grechkanev, L.V. Borovkova, A.N. Zinoviev, O.A. Nikolaeva, I.V. Ponomareva, V.P. Zamyslova, T.N. Puchkova, K.I. Stroikova, L.Z. Gorkhelashvili, N.A. Kozlova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 88-91.
L.N. Azbukina
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 101-104.
Search for ways of optimization of administering gestational, parturiating and postpartum period in the case of women having vulvovaginal candidiasis
G.O. Grechkanev, O.A. Nikolaeva, M.V. Semennikov, I.I. Nikolaev, I.M. Varshaver
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 38-41.
I.G. Paturova, T.V. Polezhaeva, A.N. Khudyakov, O.N. Solomina, O.O. Zaitseva, O.A. Bratukhina, S.L. Dmitrieva, V.I. Tsirkin
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 51-54.
V.I. Tsirkin, A.V. Mariina, A.A. Kostyaev, O.A. Bratukhina, S.L. Dmitrieva, T.V. Cherepanova, O.M. Bezmeltseva
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 67-71.
O.A. Osipovich, A.P. Godovalov
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 85-87.
M.I. Mazitova, G.Sh. Abdullaeva, E.Yu. Antropova, E.R. Mustafin
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 98-101.
M.S. Akulov, V.O. Ershova, N.A. Barkovskaya
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 47-50.
N.A. Yarkova, N.Yu. Grigorieva, T.V. Vlasova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 63-67.
O.V. Zakharova, V.N. Diomidova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 80-83.
L.D. Andosova, K.N. Kontorshchikova, K.A. Shakova
Medicinskij al'manah, 2016, issue 5, pages 95-97.

Issue 6 (2017)

The prognostic model of estimation of chronic placental deficiency development in the case of the pregnant having iron deficiency anemia
E.A. Evstifeeva, S.I. Filippchenkova, S.V. Rassadin
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 60-62.
T.M. Motovilova, T.S. Kachalina, O.S. Zinovieva, M.E. Bogatova, K.I. Chikalova, N.A. Kozlova
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 80-83.
E.A. Sukhareva, A.G. Egorova, A.N. Somov
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 94-98.
T.S. Kachalina, O.V. Kachalina, G.A. Vakhabova, M.S. Zinovieva
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 36-39.
N.A. Barkovskaya, V.V. Pichugin
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 53-59.
O.V. Kachalina, T.S. Kachalina, M.S. Zinovieva, A.A. Korenkova, M.E. Bogatova
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 74-79.
T.M. Motovilova, Kh.M. Klemente Apumayta, N.N. Nikishov, M.R. Gaynullin, D.A. Strelkova, Yu.A. Gagaeva
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 91-94.
S.I. Trukhina, A.N. Trukhin, V.I. Tsirkin, S.V. Khlybova
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 49-53.
E.A. Sandakova, O.A. Osipovich, A.P. Godovalov, T.I. Karpunina
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 69-72.
I.A. Kuznetsova, L.V. Borovkova, T.S. Kachalina, G.O. Grechkanev, A.N. Zinoviev, M.S. Zinovieva, T.M. Motovilova, O.V. Kachalina
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 88-90.
O.N. Ilizarova, R.A Dzamukov, V.L. Sabirova, D.I. Fayzulina, S.I. Safiullina
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 72-74.
A.S. Grunskaya, I.A. Kuznetsova, T.S. Kachalina, L.V. Borovkova, E.Yu. Kontorshchikova, M.S. Zinovieva, O.S. Zinovieva
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 28-31.
E.E. Dushina, E.N. Bushkova, S.L. Dmitrieva, O.A. Bratukhina, T.V. Cherepanova, V.I. Tsirkin
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 44-48.
O.S. Zinovieva, T.M. Motovilova, T.S. Kachalina, S.V. Zinoviev, S.S. Kuznetsov, I.A. Kruglova, O.V. Utkin
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 84-87.
E. Yu. Antropova, O.V. Chechulina, M.I. Mazitova, O.V. Danilova
Medicinskij al'manah, 2017, issue 6, pages 99-101.